Fanømusikken

Clinic med Peter Uhrbrand

Ligesom bogstaver i en bog ikke er lyrik eller prosa, er prikker i et nodesystem ikke musik – og det er vist uom­tvisteligt, at selvom man evt. og beklageligvis ikke kan læse eller skrive, kan man fint være en glimrende fortæller – og så fremdeles med musikken. Således kan man ligeledes sige om tidligere generationers Sønderho-spillemænd og givetvis mange andre aktive dansemusikere overalt i landet. Man havde så at sige arvet en musik, tradition og kultur i et givet lokalområde og brugte det ubesværet og selvfølgeligt.
Fanømusikken har en unik status i Danmark, pga. musikkens smukke og lyriske karakter, det kosmopolitiske anstrøg, kontinuiteten og det faktum, at der er tale om en levende – og stadig anvendt musik- og dansetradition igennem 300 år.
Dette kan ikke “læres” på hverken en dag – eller et år, så vi har taget konsekvensen af dette og laver i stedet en ­CLINIC – et begreb, der er bedst kendt inden for de rytmiske genre­områder. CLINIC er et forum, hvor musikken og kulturen omkring musikken præsenteres, introduceres og spilles – men hvor vi også kommer til at danse, diskutere samt gå guided tur rundt i Sønderho, for at få styr på kulturen, stederne, skikke og den “aktuelle status” på traditionen.
Så vi vil prøve at tage lidt mere holistisk fat omkring musikken, dansen og traditionen.

Sønderho Skole, lørdag kl. 09:00 - 16:00