Sus i skørt og klæder

Fanødans med Kis Sharashuvana

Kis Sharasuvana, en af vore allerbedste danseinstruktører, vil igen i år på bedste vis sætte jer ind i trinene til vore specielle lokale danse sønderhoning, fannik og rask. Der behøves ikke andre forudsætninger end lysten til at lære dansene. Musikken vil Dorte Uhrbrand og måske flere stå for. Til slut danses der til deltagerne i workshoppen i Fanømusik. Bliv evt. inspireret ved Fanøballet fredag aften i Sønderho Forsamlingshus, og brug de nylærte færdig­heder ved Fanøballet i Sønderho lørdag aften.

Sønderho Skole, lørdag kl. 13:00 - 17:00