Peter Uhrbrand & co. (DK)

Peter Uhrbrand om ‘Gennem Landet’ og lidt om egnsmusikken på Fanø.

Da jeg flyttede til Fanø 1. feb. 1977, havde jeg ‘snuset’ lidt til folkemusikken, sammen med forskellige musik-venner fra Esbjerg-området; men i princippet kendte jeg hverken til Fanø-musikken eller – mere detaljeret, til spillemandsmusikken og folkemusik-området. Min musikalske vandring til spillemandsmusikken foregik via klassisk – senere jazz-musik og rock. I min tilværelse på øen, lærte jeg imidlertid, at den lokale musik er både kompleks, dynamisk og unik – lidt lige som et sprog, man må lære at tale og forstå, hvis ikke detaljer skal forsvinde og/eller misforståelser opstå, desuden – for Sønderhos vedkommende tæt knyttet til Brinch-familien, der igennem generationer, har videreført musikken.

Igennem 45 år har jeg forsøgt at lære dette ‘sprog’ og desværre er alle mine mentorer eller ‘lærere’, for nu at blive i terminologen, døde og borte, så det kan være svært at greje, hvor – og til hvem, spørgsmålene nu skal stilles.

Tradition, nyskabelse og fornyelse er interessante og svære begreber, og en mængde spørgsmål presser sig omgående på – Er tradition vigtigt – skal man for enhver pris opretholde en tradition – fungerer en tradition måske kun så længe, der er brug for den – hvornår bliver en tradition til nostalgi – og ikke mindst i kølvandet på Covid-19 nedlukningen, kunne det måske være interessant at spørge: Kan en tradition ‘genstartes‘ og giver det mening, hvis ikke det åbner af sig selv? Spørg selv videre;-?

Nu er det imidlertid sådan, at den lokale musik – i mit hoved og min violinkasse, stadig er inciterende, lyrisk, en rytmisk udfordring og en passion, så jeg slipper den ikke – uanset den levende traditions aktuelle ‘sundhedstilstand’ og usikre fremtidige status i et moderne, digitalt og aldersopdelt samfund.

Nu jeg er igang med at påstå, vil jeg mene, at øens egen traditionelle musik har overlevet på grund af det meget sociale element, der ligger i det fysiske møde imellem mennesker og rollen som festkulturens omdrejningspunkt. Desuden har musikken en ufravigelig grundkaraktér som funktionsmusik og endelig har den lokale musik, for Sønderhos vedkommende, aldrig stået alene, men i høj grad været blandet med ‘tidens danserytmer’ (tango, foxtrot, slowfox, swing etc.) – så der har været lidt for enhver, på dansegulvet – og til festen.

Som lokal spillemand, har jeg følt det som en interessant og kærlig forpligtelse, at lære det musikalske sprog og traditionen at kende, og – på trods af, at jeg faktisk prøver, at være så tro mod traditionen og mine læremestre, som jeg kan – mener, at forpligtelsen faktisk rækker videre, til også at tilpasse, addere, forny, tænke videre til den tid, som vi nu lever i, så traditionen ikke ender i nostalgi og ‘sådan gjorde ‘vi’ i gamle dage’. Dette har jeg gjort i forskellige forbindelser og med forskellige gode venners/kollegaers hjælp og senest har jeg arbejdet på et plade-projekt med titlen ‘Gennem Landet‘, der i enhver henseende har relation til Fanø – og Fanøs helt unikke position og stilling indenfor dansk traditionsmusik – og dansekultur, men med en opdatering på akkompagnement og harmoniserings-delen, og hvor jeg har haft brug for hele mit musikerlivs snørklede ‘stier og afveje’.